Lê Đức Hoàng

Lãnh đạo hiệu quả dựa trên Quy luật Nhà nông

Họ chuẩn bị đất đai, sau đó gieo hạt, rồi làm cỏ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, chăm bón, cuối cùng là thu hoạch.

Table of Contents

1

Quy luật Nhà nông là gì?

Một năm mới bắt đầu, thì đây là những gì mà người nông dân sẽ làm cho một vụ mùa bội thu:

Họ chuẩn bị đất đai, sau đó gieo hạt, rồi làm cỏ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, chăm bón, cuối cùng là thu hoạch. 

Không có ai không gieo hạt mà lại gặt hái được vụ mùa bội thu. Cũng chẳng ai gieo hạt xong, quăng đó, rồi vài tháng lại thu hoạch được một vụ mùa năng suất. 

Họ cũng không thể ngồi đợi đến lúc cây trổ bông, đâm quả chín, rồi lúc đó bắt đầu bón phân và chăm sóc. 

Họ phải làm đúng tuần tự. 

Đó được gọi là quy luật nông trại hay quy luật nhà nông.

Họ chuẩn bị đất đai, sau đó gieo hạt, rồi làm cỏ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, chăm bón, cuối cùng là thu hoạch.
Lãnh đạo dựa trên quy luật nhà nông

Chúng ta biết và thừa nhận quá trình từng bước này trong các lĩnh vực về vật chất và tri thức, do các sự việc được nhìn thấy rõ ràng và các chứng cứ được không ngừng đưa ra. 

Nhưng trong những lĩnh vực phát triển con người, tương tác xã hội, đầu tư kinh doanh thì chúng ta lại thường tìm cách lược bớt các quy trình tự nhiên này.

Ta bị thu hút bởi những giải pháp tức thời, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức một cách quá lố nhưng lại hi vọng thu hoạch kết quả mong muốn. 

Càng đi nhanh, anh càng đi được ít

Họ chuẩn bị đất đai, sau đó gieo hạt, rồi làm cỏ, tưới nước, phun thuốc trừ sâu, chăm bón, cuối cùng là thu hoạch.
Albert Einstein: càng đi nhanh thì anh càng đi được ít

Albert Einstein nói càng đi nhanh thì anh càng đi được ít cũng là vì vậy. 

Mọi người thường chọn đi đường tắt, nhưng không biết rằng, đó chính là con đường dài nhất.

Vậy nên hãy thuận theo tự nhiên, theo quy luật nông trại khi phát triển năng lực lãnh đạo của bạn. 

Tức là bạn cần tuần tự tiến theo lộ trình 03 giai đoạn đó là lãnh đạo bản thân rồi đến lãnh đạo đội ngũ và cuối cùng với lãnh đạo tổ chức. Ở mỗi tầng lãnh đạo thì cũng đều phải phát triển tuần tự.

2

02 lưu ý khi áp dụng quy luật nông trại

Lưu ý thứ nhất, mọi người đang ở mức độ trưởng thành khác nhau.

Lãnh đạo hiệu quả theo quy luật nhà nông
Mọi người đang ở cái mức độ trưởng thành khác nhau

Đó là điểm số về năng lực tri thức, hay còn gọi là khả năng chịu trách nhiệm. Điểm số về năng lực cảm xúc, hay còn gọi là thái độ chịu trách nhiệm của mỗi người.

Rằng một người chỉ giỏi kỹ năng chuyên môn, hay một người khác chỉ có thái độ rất tích cực, mà thiếu đi mặt năng lực còn lại kia, thì cũng không thể tạo ra kết quả cuối cùng ở mức tốt nhất được.

Cho nên hãy phát triển cả năng lực, lẫn thái độ, đồng đều theo luật nông trại.

Lưu ý thứ hai, hãy bắt đầu phát triển từ chính nơi mà bạn và mọi người đang đứng.

Lãnh đạo hiệu quả dựa trên Quy luật Nhà nông
Hãy bắt đầu phát triển từ chính nơi mà bạn và mọi người đang đứng

Rằng hãy ngừng so sánh bạn với người khác, bởi nó có thể sinh ra sự tự phụ, ngạo mạn hay nhụt chí, chán ghét bản thân của bạn và người khác. Từ đó, dễ dẫn tới cái thói quen tìm lối tắt, bị điều khiển bởi cái nhìn của người khác, sống theo vỏ ngoài, hay thói quen vay mượn sức mạnh từ ngoại lực.

Hãy bắt đầu từ nơi bạn đứng, chứ không phải từ nơi mà bạn sẽ đứng, càng không phải từ chỗ đứng của người khác, hay nơi là mà người khác nghĩ rằng bạn đang và sẽ đứng.

Mỗi người sẽ có cách phát triển năng lực lãnh đạo riêng. Mô hình, quy trình của ai đó, thì không nhất thiết phải giống mô hình và quy trình của tất cả mọi người. Những gì ở giai đoạn tưới cây của ai đó, thì có thể là chỉ ở mức gieo hạt chúng ta và ngược lại.

Và đó là ý nghĩa của sự lãnh đạo hiệu quả dựa trên quy luật nhà nông.

Lê Đức Hoàng

Nếu bạn thấy những gì Hoàng chia sẻ là có giá trị và muốn tiếp sức Hoàng để tiếp tục sản xuất nhiều nội dung hữu ích hơn trong tương lai, thì có thể mời Hoàng ly cafe nhé ^^!

Share
LinkedIn
Pinterest
Twitter
Stay Connected:

Bình luận