Lê Đức Hoàng

You give before you get

Xin chào! Tôi là Hoàng, là chuyên gia huấn luyện về tối đa hoá năng lực cá nhân với trên 2,000 giờ trực tiếp đứng lớp đào tạo, huấn luyện cho hơn 20,000 học viên từ cấp quản lý cho đến nhân viên. Phát triển cá nhân là một hành trình thú vị. Tôi tin rằng, một công ty phát triển bền vững là một công ty luôn đặt sự phát triển con người làm trung tâm. Blog này tôi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm & trải nghiệm về hành trình thú vị đó.

Bài viết mới nhất

TẠI SAO PHẢI XÂY DỰNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI
Leadership

Xây dựng khả năng phục hồi

Bản chất thật sự của bạn chính là những phản ứng của bạn, sự đáp trả của bạn, sự phục hồi của bạn và danh

Phát triển triết lý lãnh đạo
Leadership

Phát triển triết lý lãnh đạo

“Triết lý sẽ thúc đẩy thái độ. Thái độ thúc đẩy hành động. Hành động thúc đẩy kết quả. Và kết quả thì sẽ chèo